Gehoorzaam aan de Engel

Gehoorzaam aan de Engel

We kunnen dus van St. Jozef leren, dat het niet belangrijk is voor God, hetgeen wij DOEN, maar wie we ZIJN in onze relatie met God.

St. Jozef heeft nooit een wonder verricht, een preek gehouden, een boek geschreven, een stad bestuurd, veel geld verdiend, of veel bezittingen gehad. Er is ook geen vermelding van iets dat St. Jozef ooit gezegd heeft in de Evangeliën.

Het enige wat de Schriften ons over hem vertellen is dat hij een Engel gehoorzaamde.

Dit toont ons dus, veel meer dan woorden kunnen zeggen, het grote belang wat de Heer hecht aan gehoorzaamheid, vooral gehoorzaamheid aan hen die spreken in Zijn naam, de Kerk op aarde, en Zijn hemelse boodschappers, de Heilige Engelen, die over het algemeen tot ons spreken met de stem van het geweten.