Vrije wil

Vrije wil

De Engelen hebben een vrije wil. Zij hadden een vrije wil toen zij geschapen werden en zij die nu in de hemel zijn hebben nog steeds een vrije wil.

Natuurlijk is de enige keuze die zij nu in de zalige aanschouwing maken, de keuze om God lief te hebben.

De Engelen, zo wordt ons verteld door de H. Mattheus, zien God.  Hoe kunnen we dit beter duidelijk maken.

Wij geloven niet alleen in God, wij geloven ook dat Hij bestaat.

Maar de Engelen zien Hem van aangezicht tot Aangezicht. Er is geen tussenpersoon. Er staan zelfs geen ideeën tussen de engelachtige geest en de Heilige Drievuldigheid.

Zij zien Hem direct, intuïtief, onmiddellijk.

De keuze van mijn Heilige Engel was God en God alleen.
Ik vraag hem mij te helpen mijn vrije wil goed te gebruiken, alleen voor het goede!

Ik denk na over de grote verantwoordelijkheid van mijn vrije wil, altijd gerespecteerd door mijn Heilige Engel.