Onderscheiding

Onderscheiding

In het boek Exodus belooft God aan Mozes de bescherming in de wildernis, door een Engel die Hij voor hem uitzendt:

Zie, Ik zend Mijn Engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld.

Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.

Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou uw verzet niet vergeven. In hem immers is Mijn Naam tegenwoordig.

Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat Ik u zeg, dan ben Ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van uw verdrukkers.

Ex 23,20-22

Deze prachtige tekst kunnen wij toepassen op onszelf, op reis door de wildernis van de wereld op weg naar ons hemelse thuis. Maar we moeten ook acht slaan op de vermaning die erin staat.

In de verschillende situaties van mijn dag, wat is echt nodig?

Ik zal ’s avonds met mijn heilige Engelbewaarder mijn woorden en daden evalueren, om te zien of ze nodig en nuttig waren.