Ik weet de weg!

Ik weet de weg!

Hoe weten wij dat er Engelbewaarders zijn? In het boek Exodus staat geschreven, hoe Mozes het volk uit Egypte heeft geleid en nu de opdracht heeft om het naar het Beloofde Land te brengen. Een land “overvloeiend van melk en honing”; een land door God aan hen beloofd; maar een land dat niemand van hen nog ooit had gezien.

Dan zegt God tegen Mozes en het volk:

“Zie, IK zend mijn Engel voor je uit
om je onderweg te beschermen
en je te brengen naar de plaats die IK heb vastgesteld.”
Ex. 23, 20

Dit is een geweldige openbaring en een grote belofte!

En het is deze tekst die de Kerk op het feest van de Engelbewaarders op 2 oktober altijd voorleest. Want ze heeft vanaf het begin begrepen, dat dit Woord ook voor ieder van ons geldt.

God zendt een Engel naar mij, om mij onderweg te beschermen. Want ik ben in dit aardse leven onderweg naar dit “Beloofde Land”, de hemel, die ik niet ken, waar ik nog nooit geweest ben en die ik me niet kan voorstellen.

In het boek Tobit antwoordt de Aartsengel Rafael als hij gevraagd wordt of hij de weg kent en bereid is als gids met Tobias mee te gaan: “Ja, ik zal hem begeleiden. Ik ken alle wegen!”
Zo wordt Tobias door zijn vader uitgezonden voor een opgave, en op die reis gaat de Engel mee, die hem helpt alles goed te volbrengen en hem weer veilig in het vaderhuis terugbrengt:
een mooie illustratie voor ieder van ons!

Want God stuurt mij in zijn overgrote liefde heel persoonlijk een gids, een afgezant vanuit de hemel. Hij kent het doel van mijn levensweg! En hij weet ook de weg. Bovendien is hij bekleed met Gods macht, zodat hij de beste gids is die ik me kan wensen, om mij te beschermen in dit aardse leven en mijn eindbestemming te bereiken.

Hoe groot is de waarde van onze onsterfelijke ziel.
Hoeveel gevaren bedreigen ons op onze weg naar de hemel.
Hoe liefdevol is Gods voorzienigheid voor ieder van ons afzonderlijk,
omdat Hij ieder van ons een persoonlijke begeleider heeft gegeven.

Het is zijn opdracht om met zorg over ons te waken, opdat wij ons niet van Christus, onze Heer, verwijderen. God is een goede Vader: als HIJ ons onder de hoede stelt van een hemelse geest, dan heel zeker omdat wij deze bescherming dringend nodig hebben!