Eenheid in Christus

Eenheid in Christus

De devotie van Franciscus van Assisi voor de Engelen wordt door de heilige Bonaventura in deze termen beschreven:

“Hij was met de Engelen verenigd met onverbrekelijke liefdesbanden, en met deze geesten die branden met een schitterend vuur en daarmee doordringen tot God en de zielen van de uitverkorenen ontvlammen.

Uit devotie jegens hen vastte hij, te beginnen met het feest van Maria Tenhemelopneming, 40 dagen lang en volhardde onophoudelijk in gebed. Hij was bijzonder toegewijd aan de heilige MichaĆ«l”.

Ik wil de geest van gemeenschap (met God, de Engelen en Heiligen, met de broeders en zusters om mij heen), die door mijn hemelse vriend komt, mijn dag laten overvloeien – ik wil een instrument van eenheid zijn, waar ik ook ben!

Wat belemmert mij om te groeien in diepere verbondenheid met God en met anderen? Hoe kan ik wegnemen wat de eenheid belemmert?