Zalig de barmhartigen…

Zalig de barmhartigen…

De vijfde zaligspreking van de mens is “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”.(Mt 5,7) Onze Heer Jezus Christus prijst de barmhartigen door woord en voorbeeld niet slechts één keer, maar alle wegen van de Heer zijn barmhartig. De barmhartigheid waarmee God de mens omringt, kent geen grenzen.

Jezus is voor mens en Engel het voorbeeld van barmhartigheid. Zoals gezegd, handelde de Engel vóór de komst van Christus en de Verlossing tegenover de mens in de eerste plaats met Gods rechtvaardigheid uit ijverige liefde voor God. Maar Onze Heer bracht toen Gods barmhartigheid: “Al zou een moeder haar eigen kind vergeten, Ik zal hem niet vergeten” (Jes 49,15). Wat een geweldige belofte van God! Zie hoe de Engel zich nu openstelt voor barmhartigheid, omdat hij nu door de Heer en Zijn verlossing naar de mens mag kijken.

En dat is de vijfde zaligheid van de Engel: De mens mogen aanschouwen, in het Hart van Jezus en Maria.

De Heer daalt neer in de schoot van de meest zuivere Maagd. Hij wordt een mens onder de mensen, een arme temidden van de armen. Hij toont barmhartigheid na barmhartigheid. Hij vergeeft zonden; Hij zit aan tafel met bedelaars en zondaars. Hij geeft zichzelf met waarlijk Goddelijke barmhartigheid. Hoeveel is er voor de Engel om te zien en te prijzen!

Want door Zijn kruis heeft Jezus “de scheidsmuur van vijandschap afgebroken” (Ef 2,14) tussen Engel en mens, en “het heeft God behaagd alle dingen, zowel op aarde als in de hemel, met Zichzelf te verzoenen door vrede te stichten door het bloed van Zijn kruis” (Kol 1,20).

Nu kan de Engel binnentreden in de liefde van Christus en Maria voor de mens.