Vuur en vlam voor God

Vuur en vlam voor God

De Heilige Engelen zijn vuur en vlam voor God. Sinds dat zij geschapen zijn, worden zij niet moe, om Hem te prijzen en te danken en aan ieder te verkondigen: Heilig is de Heer!

Daarom zegt de Paus: Als je vurige ijver en de begeestering voor God dreigt uit te doven, dan wend je tot de hemel. Daar zul je weer “in vuur ontstoken worden”, door God, die “een verterend vuur” is, en door zijn Engelen, die “laaiend vuur” zijn.

De Engelen wachten op ons. Sinds hun schepping zijn de Engelen op aarde onderweg. Deze zekere waarheid moet een groot vertrouwen in ons wekken. Want:

God beveelt zijn Engelen, om jou te behoeden, op AL je wegen! Ps.91

Vele missies van de Engelen zijn in de kerkgeschiedenis te vinden. In de jaren 1464 en 1509 bereidde een Engel het volk van Mexico voor op de eerste doop in 1524 en op de verschijningen van Maria in Guadelupe in 1531 voor.

De Engel van Portugal had de zending om de 3 kinderen voor te bereiden op de komst van Maria in Fatima.

Paus Pius XI moedigde de latere H. Paus Joannes XXIII aan, om de H. Engelbewaarder in te bouwen in zijn moeilijke opdracht als nuntius.

En als eens de Mensenzoon zal komen in zijn heerlijkheid, dan komen alle Engelen met Hem mee! Als arbeiders bij de oogst aan het einde van de tijd, zullen zij allen uit Gods rijk verzamelen om de slechten van de rechtvaarigen te scheiden.

De Heilige Engelen zijn de voorbeeldigste missionarissen, ijverig en deemoedig, gehoorzaam en toch heel beslist, ze beminnen God en willen ons mensen helpen om God boven alles lief te hebben.