Mijn hart is Gods troon!

Mijn hart is Gods troon!

Gij machtige Engelen,
H. Tronen in de ring van aanbidding rond Gods troon,
help ons u na te volgen.

Leer ons, net als u, God te aanbidden in de hemel, in de gehele schepping en in iedere mens.

Help ons God te verheerlijken,
doordat wij rust in alle onrust brengen en vrede stichten!

Help ons God zwijgend te dienen,
rustig alle tegenslagen aan te nemen,
verontschuldigen, vergeven en rust uit te stralen.

Bovenal help ons om ons werk van iedere dag
rustig te verrichten, zonder stress, want dan kunnen wij
een troon van God-in-ons zijn.
Ja, verkrijg ons de genade om altijd in ons hart
in God te rusten!

Amen.