Machtige helpers

Machtige helpers
  • De Engelbewaarders van de volkeren zijn niet alomtegenwoordig zoals God, maar zijn snel als de bliksem wanneer zij een opdracht van God moeten vervullen.
  • Zij zijn niet alwetend zoals God, maar zijn wijzer dan alle staatslieden en geleerden van een volk.
  • De Engelen zijn niet almachtig zoals God, maar zijn machtiger dan alle machten van een volk.

Zoals het voortbestaan van de natuurlijke orde gebonden is aan de natuurwetten, en de natuurwetten, bijbels opgevat, fungeren als vingers van God, zo is volgens het plan van God het voortbestaan van de sociale orde onder de volkeren afhankelijk van de Engelen.

Binnen de grenzen van hun opdracht zitten de Engelbewaarders in de raad van de volkeren. Als Gods meester-ambachtslieden bouwen zij mee aan de geschiedenis van de wereld, in het bijzonder aan die van de Kerk. Zij zorgen ervoor dat de waarheid zegeviert over de leugen, de gerechtigheid over het onrecht en het goede over het kwade.