Gods wil boven alles

Gods wil boven alles

De Engelen zijn de laagste van de hemelse koren. Zij zijn een ontelbare schare, elk volmaakt tevreden, geen van hen wenst ook maar een ogenblik hoger in de Hemel te zijn dan hij, maar zij vinden hun geluk in de wetenschap dat Gods wil altijd gedaan is, en altijd gedaan zal worden, in alles wat hem aangaat.

Dit is het waarnaar wij moeten streven. Dit is het geheim van ware tevredenheid en vaste vrede. Dit zal ons leven op aarde tot een voorproefje van de hemel maken.

Elk van de Engelen heeft zijn eigen ambt en zijn eigen werk. Sommigen moeten de lof zingen van God; anderen moeten het Heilig Sacrament aanbidden op aarde; weer anderen moeten optreden als escorte van Onze Lieve Vrouw; weer anderen moeten de dienaren van God verzorgen. Soms gebruikt God hen op de ene manier, soms op een andere. Zij zijn even gewillig voor elke bezigheid.

Het enige wat ze verlangen is de wil van God te kennen en die uit te voeren.