Engelen… irrelevant?

Engelen… irrelevant?

Zijn Engelen niet irrelevant vandaag de dag? Dit is het tijdperk van de mens, nietwaar?

Ja, dit is het tijdperk van de mens, van het zelfbewustzijn, van de psychologie. En daarom is het vandaag de dag cruciaal om “uzelf” nauwkeurig te kennen. De grote ketterijen van onze tijd gaan niet over God, maar over de mens.

De twee meest destructieve van deze ketterijen – en de twee meest populaire – zijn het engelachtige, angelisme dat de mens met een engel verwart door zijn gelijkenis met dieren te ontkennen, en het dierlijke, dat de mens met een dier verwart door zijn gelijkenis met engelen te ontkennen.

De mens is het enige wezen dat zowel engel als dier is, zowel geest als lichaam. Hij is de laagste geest en het hoogste lichaam, de domste engel en het slimste dier, het laagste punt van de hiërarchie van de geesten en het hoogste punt van de hiërarchie van de lichamen.

Nauwkeuriger gezegd: de mens is niet zowel engel als dier, want hij is noch engel noch dier; hij staat tussen engelen en dieren, een unieke trede op de kosmische ladder.

Maar hoe je het ook zegt, de mens moet Engelen kennen om zichzelf te kennen, net zoals hij dieren moet kennen om zichzelf te kennen, want hij moet weten wat hij is, en hij moet weten wat hij niet is.