De Engel zelf gevraagd

De Engel zelf gevraagd

Heilige Engel, mag ik vragen, wanneer is uw leven begonnen?

Kijk maar in de Bijbel, de allereerste zin: “In het begin schiep God hemel en aarde.” Dus alles wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Toen begon de tijd, want ook die is een schepping van God. En de grootse wereld van de Heilige Engelen is als eerste door God geschapen, naar Zijn beeld. Wij Engelen, waren er in  e e n  moment, allen tegelijk, allen volmaakt, maar ieder uniek, een eenmalige persoonlijkheid, een wereld op zich.

Wow! Daar heb ik nog nooit bij stil gestaan, dat u al  z o  lang bestaat! Wat hebt u allemaal al meegemaakt. Wat zou u me veel kunnen vertellen! Dan was u erbij toen God de wereld schiep?

Ja,de zichtbare wereld in heel haar pracht, de kosmos in alle onmetelijke verten. En God vertrouwde heel deze materiële schepping toe aan ons, Engelen.

En toen pas kwamen wij mensen?

De mensen zijn het kroonjuweel van Gods scheppende macht. Jullie zijn een synthese tussen de eerste twee creaties: gevormd uit een onzichtbare, geestelijke ziel en een zichtbaar lichaam. In zulk een broos omhulsel, schiep God de ziel: een wonderwerk! De mens heeft de materiële wereld nodig om te kunnen leven. En wij Engelen kregen de opdracht om met jullie mensen samen te werken, volgens Gods plan.

Wat is Zijn plan?

Een drievoudige schepping, die op elkaar is afgestemd, en die geroepen is om de DRIE ENE GOD te verheerlijken! Wij Engelen als dienaren van de Heilige Geest; jullie mensen heel bijzonder bij de Zoon behorend, het Woord; en de schepping die bruist van leven en vruchtbaarheid, verheerlijkt de Vader, de gever van het leven. Eer zij God in eeuwigheid!