Alle negen koren

Alle negen koren

Alle negen koren der Heilige Engelen,

wij danken u voor al uw hulp en zorg, die ons dagelijks ten deel wordt.

Wij vragen u in de kracht van Christus’ Bloed, omwille van de tranen van Maria en door uw

eigen kracht, bescherm de Heilige Kerk aan alle poorten, waardoor de vijand binnen wil

dringen, opdat de overwinning van onze Verlosser, Christus, openbaar mag worden.

en laat ons de hele dimensie van de grote strijd erkennen,

Leer ons om waakzaam te zijn tegen alle verraderlijke aanvallen

zodat er door onze achteloosheid of slaperigheid

geen bezit van God meer verloren mag gaan!

En houd ons steeds weer het grote doel voor ogen,

namelijk God zelf, de Heilige, de Sterke, de Onsterfelijke;

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

die wij eens met u eeuwig in het hemelse Jeruzalem willen aanbidden. Amen.