St. Michael in China

St. Michael in China

Op 15 April 1901 schreef Mgr. Favier, Bisschop in Peking, het volgende getuigenis.

In Juli 1900 werden hij en zijn christenen in Pé-Tang belegerd door de Boxers. De bisschop had zijn gelovigen reeds lange tijd aanbevolen, om dagelijks het Michaelsgebed te bidden.

Het beleg nam geen einde en de munitie raakte op. Men kon met geen enkele menselijke hulp rekenen. De bisschop smeekte intens om hulp van de hemel en wijdde officieel zijn bisdom toe aan St. Michael.

Op 15 augustus stormde de vijand op hen af om hen de keel door te snijden, omdat ze overtuigd waren dat ze geen munitie meer hadden. Maar toen ze echter in de buurt van de vesting kwamen, hield een onoverwinnelijke kracht hen tegen! Ze ondervonden een onzichtbare tegenstand, die ze niet konden verslaan. Vol angst sloegen ze op de vlucht.
Toen pas arriveerden de Europese troepen.

Mgr. Favier hoorde toen waarom de Boxers gevlucht waren. “Daar stonden”, zei men tegen hem, “boven op jullie kerk een grote Dame, in het wit gekleed, en heel dicht bij haar stond een bewapende krijger, met twee grote, witte vleugels en met een zwaard in de hand.”

De Bisschop zei: ‘Dat waren de H. Maagd Maria en Sint Michael, die gekomen zijn, om ons te beschermen.”