Tempel en paleis

Tempel en paleis

Met betrekking tot het mysterie van de Tempel spreekt Jesaja 6:1 over een visioen van de Heer die op een troon zit en de sleep van Zijn mantel vult de Tempel. Dit verenigt twee machtige plaatsen: de Tempel van de Heer en het paleis van de Heer zijn één en hetzelfde.

Want de plaats waar een troon wordt gevonden is in een paleis en de tekst vertelt ons echter duidelijk dat we in de Tempel zijn.

Elke Jood zou hebben herkend dat Jesaja een visioen kreeg in het hemelse Heilige der Heiligen, omdat het de woning van God is. Dit zegt ons dat het hemelse Heilige der Heiligen enerzijds een plaats is van aanbidding en anderzijds een plaats van de wet of gerechtigheid.

Het betekent dat aanbidding en gerechtigheid twee belangrijke kenmerken zijn van het Heilige der Heiligen.