Wees Gegroet

Wees Gegroet

De Heilige Thomas van Aquino heeft eens een preek gehouden over het Wees gegroet. Hier volgt een kleine, bewerkte samenvatting:

Er zijn drie delen in deze groet. Het eerste deel komt van de Aartsengel Gabriel: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen”. Het tweede deel komt van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, namelijk: “Gezegend is de vrucht van uw schoot”.
De Kerk voegt het derde deel toe: “Maria”, want de Engel zei niet: “Wees gegroet Maria”, maar: “Wees gegroet, vol van genade”.

Het was in de oudheid iets buitengewoons groots als een Engel aan de mensen verscheen. Het was voor hen een eer, omdat de Engel veel groter is dan de mens. De mensen vereren de Heilige Engelen, maar men heeft nog nooit gehoord dat andersom er Engelen zijn die de mensen zouden vereren!

De Engel is groter en wel met betrekking tot drie dingen:

Ten eerste, met betrekking tot de waardigheid, omdat de Engel een zuivere geest is.
En dit is veel meer dan wij mensen, die “stof en as” zijn!

Ten tweede, wat betreft hun vertrouwdheid met GOD,
want de Engel behoort tot het huisgezin van GOD voor zover hij Hem dient.

Duizend maal duizenden dienden hem en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor hem.
Dan. 7,10

De mens is echter verwijderd van God door de zonde. Daarom was het juist dat de mens de Engel vereerde, als iemand die op vertrouwde wijze met de Koning omgaat.

Ten derde heeft de Engel voorrang vanwege de volheid en de schittering van de goddelijke genade.
De Engelen nemen namelijk deel aan het licht van de goddelijke genade zelf in de hoogste graad.

Ontelbaar zijn zijn troepen; tegen zijn glans is niemand bestand”. Job 25,3

En daarom verschijnen ze altijd met licht. Maar de mensen, ook al hebben ze een beetje deel aan het licht van de genade, zijn toch nog in het duister.

Het was dan ook niet passend om de mens te vereren tot er iemand in deze menselijke natuur gevonden wordt die de Engelen in deze drie punten overstijgt. En dit was de Heilige Maagd!