Helper

Helper

De hulp van St. Gabriël strekt zich ook uit tot het brede gebied van het menselijk werk.

Hij hoorde uit de mond van Maria de woorden: “Zie, ik ben de dienstmaagd van de Heer”.

Met ons werk kunnen en willen we toch ook de Heer dienen. St. Gabriël helpt daarom in veel zaken die met het werk te maken hebben. Dit begint al bij het vinden van de juiste baan.

Maar ook dat wij zelf werken op een manier die God behaagt, zodat het waardevol wordt, net als ons gebed. Ons voorbeeld is hierbij het werk, dat Maria en Jozef verricht hebben.