Verwachting!

Verwachting!

Stil gaat Maria over de bevroren aarde, een beeld van de gesloten harten.
Heel haar blik is naar binnen gekeerd,
naar het Kindje onder haar hart,
dat reeds aanstalten maakt,
om Zijn heilige tempel te verlaten.
Ontelbare, onzichtbare Engelen begeleiden haar.

Alles is vol spanning, vol verwachting!

Al heel gauw is het de Heilige Nacht, de Heer is nabij!

Kom Heer Jezus, Redder, kom!

„Al werd Jezus duizend keer in Betlehem geboren
en niet in jouw hart,
je zou voor eeuwig zijn verloren!”
Angelus Silesius