Kerstavond

Kerstavond

Maria , altijd Maagd!
Voor tijdens en na de geboorte van Jezus, uw Zoon.
Driemaal wonderbaarlijke Maagd en Moeder!
Zonder smarten, in een geestverrukking van liefde,
hebt Gij uw Kind ter wereld gebracht.

Kerstmis is het Hoogfeest van de schenkende liefde van de Vader.
Hij geeft ons alles wat Hij heeft: Zijn veelgeliefde Zoon.

Niet alleen destijds, tweeduizend jaar geleden
maar ieder jaar opnieuw, schenkt Hij Jezus,
NU, want in God bestaat geen tijd.

Hebben wij ons hart voorbereid?

Kom, Heer Jezus, kom!

Uw grootste wonderen hult gij, goede Vader in het duister.
Gij verbergt ze voor de ogen van deze wereld.

Alleen het hart van een kind, in een zuiver geloof,
weet ze te ontdekken en te bewonderen.
Hoe kunnen wij U danken, Abba, Vader, voor dit grootste geschenk van uw Liefde:

Jezus, onze Redder. Amen.