Dank zij de Engelen

Dank zij de Engelen

Binnenkort zullen wij het Feest van Driekoningen vieren. Mattheus noemt hen de “Wijzen uit het Oosten”. Hij noemt hen ‘wijs’, niet omdat ze alles weten, maar om hun groot verlangen om de hoogste waarheid te zoeken, de Koning van de wijsheid!

De H. Augustinus en de H. Paus Leo de Grote leren dat het een Engel van de Heer was, die hen had onderricht over de betekenis van de nieuwe ster die aan de hemel verschenen was.

Wij kunnen niet anders dan deze drie wijzen bewonderen om hun grote bereidheid en hun kinderlijk geloof  om deze grote reis te gaan beginnen; hun volharding om alle moeilijkheden van hun lange reis te doorstaan.

Wat een verschil met de Schriftgeleerden en de bewoners van Jeruzalem. Zij kennen de schriften en weten dat de Koning in Bethlehem geboren moet worden. Maar er is er niet een die zich de moeite neemt, deze korte weg af te leggen, om hem op te zoeken en te eren. Zij hingen te veel aan de dingen van deze wereld..

Als je de verschillende Evangelie teksten van de Kersttijd overweegt, dan valt er iets op:

Alleen diegenen vinden hun weg naar het Jezuskind, die door de Engelen worden geleid!

Als zij het niet aan de mensen zouden verkondigen, zouden die er niets van hebben geweten. De herders waren bij hun kudden gebleven, de koningen in hun verre landen, Simeon en Anna hadden geen ontmoeting met het Jezuskind gehad.

Hoe belangrijk is de zending van de H. Engelen! Met hun hulp vinden we de weg naar God. En als we het zonder hen willen proberen, is de kans groot dat het misgaat.

En nog iets valt op:

God zendt zijn Engelen alleen naar hen, die nederig en eenvoudig van hart zijn.