Zoetig?

Zoetig?

Vaak ziet men nogal zoetelijke afbeeldingen van de Engelbewaarder en een klein kind.
Deze ligt te slapen of moet over een klein bruggetje over wild stromend water, of een afgrond.

Duidelijk genoeg, toch? Kleine kinderen hebben een Engelbewaarder nodig! Maar wij, als volwassenen, wij zorgen voor onszelf!

Toch drukken deze prentjes een nog veel diepere waarheid uit:

Wij mensen, ook de meest intellectuele of rationele volwassenen, zijn in vergelijking met de Engelen als onmondige kinderen, die constant hulp nodig hebben! De volmaaktheid en de macht van de Engelen is grandioos groter dan die van de mens.

Maar nóg een waarheid laat deze afbeelding zien. Het woord van de Heer:

Als je niet wordt als een kind, kun je het hemelrijk niet binnengaan.

Dit is een bewuste keuze voor de mens: weten dat je geheel afhankelijk bent van God en dat dit goed is! Daarmee instemmen is belangrijk.

De Engel staat in het verblindende licht van Gods aanschijn, en tegelijkertijd moet hij zich aanpassen aan de begrensdheid van zijn kleine beschermeling..

Wat DAT voor de Engelbewaarder moet betekenen!

En toch dient hij zijn menselijke broeder met heel zijn liefde.