Uniek

Uniek

“In zijn wijsheid heeft de zeer genadige God voor iedere persoon een eigen Engelbewaarder bestemd, wiens bijzondere karakter het beste bij hem past en die hem het beste kan helpen op zijn weg naar God door middel van verlichting en sterkte.”

“God dacht aan jou en je heil toen Hij je Engel schiep. We zouden geen betere metgezel hebben kunnen vinden dan degene die God in zijn oneindige wijsheid en liefde reeds voor ons heeft uitgekozen. God kent ons beter dan wijzelf ons kennen, wie wij zijn en hoe we zouden moeten worden, ons verleden, onze toekomst, alle geheimen van ons leven. Hij alleen kent onze sterkten en zwakheden, onze beproevingen en kruisen, en de glorie die wij zouden moeten bereiken. Terwijl Hij dit alles voorzag, koos Hij voor alle eeuwigheid onze Engelbewaarder voor ons uit, hem voor ons en ons voor hem. Wat een voorrecht en wat een bewijs van Gods goedheid en tedere ontferming, dat Hij ieder van ons een persoonlijke Engelbewaarder heeft toegewezen!

  1. God kent mij zoals ik ben – vandaag zal een dag worden van authenticiteit; mijn heilige Engelbewaarder helpt mij om de moed te hebben mezelf te zijn.
  2. Wat betekent het voor mijn hemelse vriend dat ik uniek ben?