Password

Password

De Heilige Engelen hebben als taak om ons te beschermen. Maar dat niet alleen. Nog veel belangrijker voor hen is onze geestelijke groei. Ze willen ons als het ware “trainen”: opdat we zuiver en stralend voor God staan, als een heldere kristal, waarin zich het licht van de genade op veelvoudige wijze kan spiegelen.

Wil je deze training met je Engelbewaarder beginnen? Zo ja, dan komt hier de eerste stap, die in feite drievoudig is: zwijgen, luisteren en gehoorzamen.

Deze drie woorden zijn als het Password, dat noodzakelijk is om toegang te krijgen tot onze Engelbewaarder. Als we een fout Password ingeven, zullen we nooit de rijkdom ontdekken van een leven met de Engelen.

De bijbelse tekst over de Engelbewaarder, in Exodus, zegt:

“Luister naar zijn stem! Doe alles wat hij zegt, want Mijn Naam is in hem.”

Dit drievoudige password is dus uitdrukkelijk Gods wil! Om naar de Engel te kunnen
l u i s t e r e n,  moet ik het  s t i l  maken in mijn hart, en dan moet ik ook  d o e n,  wat de Engel mij zegt.

En dan gaat een nieuwe wereld voor me open.