Offer

Offer

Waar wij ook heengaan, deze samenwerking met de Engelen wordt nooit onderbroken.

De hemelse geesten beschermen ons tegen lichamelijk gevaar en voorzien ons in onze tijdelijke behoeften…

Met het oog op het heil van onze ziel onderrichten zij ons, beschermen zij ons en pleiten zij voor ons bij God.

Zij weren bekoringen af, overwinnen hindernissen – lichamelijk zowel als geestelijk – en wijzen ons de weg der deugd, opdat wij niet verdwalen.

Aan onze gebeden voegen zij de hunne toe; zij wekken heilige gedachten of fluisteren nuttige ingevingen in; soms ook brengen zij genezing en heilzame kastijdingen over ons.

Aan elke behoefte van de ziel in het leven bedienen zij haar, opdat zij veilig aan het einde van haar reis moge komen.

Dit alles doen zij voor ons, als wij hen maar toelaten; elke hulp die zij ons kunnen geven is de onze, als wij hen maar verwelkomen en dankbaar met hen samenwerken.

Ik wil mijzelf aanwennen om mijn leven ’s morgens al aan God te offeren, en ik vraag mijn heilige Engelbewaarder om mij er in de loop van de dag aan te herinneren, dit offer niet terug te trekken.

Ik observeer hoe mijn heilige Engelbewaarder mijn motivatie zuivert, zodat mijn offer meer aanvaardbaar zal zijn voor God.