Nieuw!

Nieuw!

Vanaf juni komt er iets nieuws op deze site: een doorlopende serie met kleine teksten en inspirerende suggesties voor het dagelijkse leven, samen met onze Engelbewaarder.

Onze Engel is een echte vriend voor ons. In de komende tijd willen wij hem toestaan ons hart te raken door zijn aanwezigheid. We willen toestaan dat hij dieper in ons leven binnendringt en tegen hem zeggen:

Neem mijn hand, ik geef ze U. Help mij om Jezus en Maria lief te hebben zoals U dat doet. Leer mij te zijn zoals U: nederig, ijverig, onbaatzuchtig, zuiver en liefdevol.

Wij willen ons laten inspireren door het voorbeeld van de Heiligen in hun vriendschap met de Heilige Engelen.