Heilige gemeenschap

Heilige gemeenschap

Maar er is nog een tweede woord wat Jezus tegen de H. Engel zegt, maar wat tegelijkertijd ook voor de mens geldt:

“Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik midden onder hen”.

Jezus Zelf wil het centrum zijn, de derde in deze kleine gemeenschap van Engel en mens. Maar dat is alleen mogelijk in die mate, als wij mensen op Christus gericht leven.

God is het centrum van de H. Engelen, Hij moet ook ons centrum zijn.

Als Christus werkelijk het centrum van deze gemeenschap van Engel en mens is, dan wordt dit een heilige gemeenschap.