Twee aan twee

Twee aan twee

Engelen en priesters zouden eigenlijk, volgens de wil van God, deze opdracht samen moeten vervullen. Zij vullen elkaar wederzijdig aan.

  • Terwijl de woorden van de menselijke profeten de lichamelijke oren bereiken, spreken de Engelen tot de geestelijke oren van het hart (verlichten).
  • Menselijke woorden raken de buitenkant, woorden van Engelen weerklinken in het geweten.
  • De overdracht van de mens wordt altijd gekleurd door de menselijke talenten en het temperament, de zuiverheid van de Engel maakt hun overdracht doorzichtig naar God toe.

Daarom zou het goed zijn wanneer de priesters de Engelen te hulp zouden roepen in hun priesterlijke opdracht!