Kunst of kitsch

Kunst of kitsch

In een tienergroep heb ik eens allerlei verschillende soorten van Engelafbeeldingen verspreid in de ruimte opgehangen. Ieder moest bij  d i e  afbeelding gaan staan waar hij zich het meest toe aangetrokken voelde en dan ook zegen  w a a r o m.

Wij zijn ons er niet zo van bewust, maar de kunst heeft een diepe, verborgen invloed op onze ziel en op onze geloofsbeleving. Hoe zal men bijv. een Engel uitbeelden? Iemand die zuivere geest is?!

Er is een bepaalde onechte religieuze kunst, waarvan de producten de natuur van de Engel meer vervalsen dan uitbeelden. Denk maar eens aan al die mollige of snoezige ‘engeltjes’, die ook in onze kerken te zien zijn. Er bestaan geen ‘engeltjes’! Zij zijn een vreselijke karikatuur van de grootsheid en heiligheid der Engelen!

Hoezeer verschillen de wulpse afbeeldingen of deze zoetelijke engeltjes van de Engelverschijningen, waarvan ons de Bijbel vertelt. Lees maar eens wat de profeet Daniel meemaakte, toen hem een Engel verscheen. Hij beschrijft:

“Toen ik mijn ogen opsloeg zag ik een man staan, in linnen gekleed en met een gordel van het fijnste goud om de lenden. Zijn lichaam leek op topaas en zijn gelaat lichtte als de bliksem; zijn ogen waren vurige fakkels, zijn armen en benen glansden als gepolijst brons en zijn stem was zo luid als het geschreeuw van een menigte.”
Dan. 10,5-6

En dit is maar  e e n  voorbeeld uit vele, die we in de Heilige Schrift kunnen vinden. Opvallend is dat bij al die verschillende verschijningen de eerste reactie bij de mensen een van vrees is, want het eerste woord van de Engel is meestal: “Wees niet bang! Vrees niet!” Dat kan men bij zo een popperig engeltje niet voorstellen..

Daarom houd ik het meest van Iconen. Zij stralen iets weer van de verhevenheid, heiligheid en macht van deze hemelse geesten! Zij wekken in ons hart bewondering, verering voor hen, die geheel van God vervuld zijn.

Dit is een reden waarom ik een vierde categorie wil beginnen, afbeeldingen met bijpassende citaten: woord en beeld mogen ons inspireren tot een echte Engelenverering.