Onbevlekt Hart!

Onbevlekt Hart!

Wees gegroet Maria, die geheel verenigd bent met de verlossende toewijding van uw Zoon!
Moeder van de Kerk! Verlicht het Volk van God langs de wegen van geloof, hoop en liefde! …

Onbevlekt Hart! Help ons om de dreiging van het kwaad te overwinnen, die zo gemakkelijk wortel schiet in de harten van de mensen van vandaag, en waarvan de onmetelijke gevolgen al op onze moderne wereld drukken en de wegen naar de toekomst lijken te blokkeren! …

Help ons met de kracht van de Heilige Geest om alle zonde te overwinnen: de individuele zonde en de ‘zonde van de wereld’, de zonde in al haar verschijningsvormen.

Laat in de geschiedenis van de wereld opnieuw de oneindige reddende kracht van de Verlossing geopenbaard worden: de kracht van de barmhartige Liefde!
Moge zij het kwaad een halt toeroepen!
Moge zij het geweten veranderen!

Moge uw Onbevlekt Hart voor allen het licht van de Hoop onthullen!
Amen.