Altijd bidden

Altijd bidden

Veel mensen zijn zo druk bezig met van alles en nog wat en dan krijg je te horen: “Ik heb geen tijd om te bidden.” Daarbij is het zo simpel en heeft ieder zoveel gelegenheid!

Als je dit leest – zo stel ik me voor – zit je misschien in de trein. Of je staat bij de bushalte. Misschien zit je net in een lange rij voor de kassa…. Zoveel gelegenheden waar je moet wachten en je een geweldige kans hebt om…

te bidden!

Zie eens naar de mensen om je heen: in de trein, op de stations, bij de bushalte, in het verkeer op straat of de mensen in de supermarkt.

En maak je eens bewust dat naast ieder van hen een grote hemelse broeder staat…
Maar die vaak als het ware aan handen en voeten gebonden is; die vaak volledig genegeerd wordt omdat men van zijn bestaan niet afweet of  w i l  weten.

Dan zou je bijv. zo in je hart kunnen bidden:

Ik groet u, Heilige Engelen, trouwe beschermers van mijn medemensen!
Ik wil u danken, plaatsvervangend, voor al uw zorgen
in naam van uw beschermelingen, die u vergeten.
Laten we samen bidden voor al deze mensen
dat hun harten zich tot God mogen keren,
dat zij gered worden voor de eeuwigheid.
Laat ons samen God prijzen,
voor Zijn barmhartige liefde voor ieder van ons!
Heilig, heilig, heilig…