De tijd

De tijd

Binnenkort vieren we weer het feest van de drie Aartsengelen. Alleen hun namen worden in de Heilige Schrift genoemd, zodat we alleen hen met naam mogen aanroepen. Van iedere andere naam die rondzwerft op het internet als engelnaam, kan niemand met zekerheid zeggen, of daarmee een Heilige Engel  of een gevallen engel aangeroepen wordt!

Het is zeker van betekenis dat we alleen deze drie mogen kennen. Ze hebben ons veel te zeggen, afzonderlijk en ook ten opzichte van elkaar. Neem nu alleen maar de TIJD.

St. Michael staat aan het begin van de tijd, toen de Engelen net geschapen waren en met hun schepping ook de TIJD geschapen werd! Bij de grote beproeving aan het begin, speelde hij de grote rol.

St. Gabriel staat in het midden van de tijd. Dat kun je natuurlijk niet in jaren berekenen, want niemand weet hoe lang de tijd nog duurt. Maar we hebben onze tijd wel ingedeeld in de jaren VOOR Christus, en de jaren NA Christus! Christus zelf is het middelpunt van de geschiedenis, en Paulus zegt dat Hij in “de volheid der tijden” gekomen is. Zijn menswording heeft St. Gabriel verkondigt!

St. Raphael staat aan het einde van de heilsgeschiedenis. Dat is misschien niet meteen zo duidelijk te zien. Maar ik verklap maar meteen dat hij heel bijzonder een Engel van de liefde is, van de Heilige Geest. De tijd na Pinksteren is de tijd waar de Heilige Geest vooral werkzaam is, de eindtijd.