Geen plaats in de herberg

Geen plaats in de herberg

Hoe zwaar waren de laatste dagen voor de geboorte van Jezus, voor Maria en Jozef.
Hoeveel vernederingen heeft Jozef ondergaan, bij zijn pogingen
om ergens onderdak te vinden.
Afwijzing, minachting, het is hard om te verdragen.

Goede Vader in de hemel, zie naar deze nood van Jozef en Maria, die zij destijds geleden hebben. Omwille van hun verdiensten, smeken wij u om hulp en bijstand voor alle armen en daklozen in onze dagen.

Zend uw Heilige Engelen om hen te leiden naar een veilig onderkomen
waar liefdevolle mensen hen bijstaan en voor hen zorgen.

Beweeg de harten van hen, die rijk zijn en helpen kunnen, tot barmhartigheid.
Amen.