De beste vader

De beste vader

God heeft in Jozef al de beste kwaliteiten gelegd, die gevonden worden in de beste vaders, echtgenoten en werklieden die ooit geleefd hebben.

St. Jozef was niet alleen de beste menselijke vader die de wereld ooit heeft gekend, of zal kennen, maar hij is ook, naast Maria, de heiligste mens die ooit op aarde heeft rondgelopen.

Paus Leo XIII ging zelfs zover om in zijn encycliek over St. Jozef te beweren, dat “meer dan wie ook, St. Jozef de grote waardigheid benadert waarmee Maria ver boven alle schepselen verheven is”.

Daarom was Jozef, zo nauw verbonden met Maria, de Middelares van alle genaden, verzekerd van het ontvangen van de rijkste genaden en ingevingen die een gewoon menselijk wezen ten deel konden vallen.