Sanctus!

Sanctus!

Op de voorpagina van deze website staat onder meer de oproep:

Laten we ons vaak verenigen met de lofzang van de H. Engelen!

Want de eerste, grote opgave van de Engelen is de aanbidding van God, de lofprijzing van Hem, die ze onophoudelijk aanschouwen.

Jou lijkt dit misschien saai. Maar als jij God zou  z i e n, zou je vanzelf  “uit je dak gaan”! Alleen nu we nog hier in het donker van het geloof leven, kunnen we ons dit moeilijk voorstellen.

De Engelen echter, die Gods liefde ervaren, en deze duidelijk in al Zijn werken ontdekken, kunnen niet anders dan Hem prijzen.

Het Sanctus is  h e t  gebed van de Heilige Engelen. In het Oude Testament werd het door de Serafijnen geleerd aan de profeet Jesaja. (Jes 6,3) In het Nieuwe Testament is het een lied van aanbidding, wat Johannes in de Openbaring hoort, door de vier levende wezens gezongen. (Openb 4,8) Wij bidden of zingen het in iedere H. Mis.

“Het Sanctus heeft een zo grote kracht”, zegt Moeder Gabriele, “dat het tot een schrik van de duivels is geworden. We kunnen rustig zeggen: het is ons leken-exorcismus, het snelste en zekerste wapen bij iedere bekoring.”

Het Sanctus is eerbiedige aanbidding van God, de lofprijzing van Zijn oneindige grootheid, majesteit en heiligheid.

Laten we het vaak, samen met de Engelen, door de dag heen bidden. Je zult zelf ervaren welke goede uitwerking het heeft!

Sanctus, Sanctus, Sanctus!
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua!
Hosanna in excelcis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, Heilig, Heilig!
Heer God van de hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid!
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge.