Rein hart

Rein hart

De Engelen begrijpen de mysteries van de genade veel beter dan wij.

Hoe komt dat?

Dat komt door hun zuiverheid van hart. Daardoor zijn zij vol van licht, en op grond van dit licht zien zij tot in het diepst van de wegen en werken van God en Zijn handelen met Zijn schepselen.

Wij zijn dikwijls zo afgestompt door aardse dingen en aardse hartstochten, dat wij alle waardering voor de Goddelijke dingen schijnen te verliezen.

Het is de zuivere van hart aan wie het voorrecht wordt verleend om de verborgen dingen van God te begrijpen.