Gebed

Gebed

Hij beveelt het gebed aan als een middel om een schat te verkrijgen die veel groter is dan de schatten van goud, maar het moet gepaard gaan met

(1) vasten of een ander soort van versterving,

(2) aalmoezen geven,

(3) tranen en een ernstig verlangen naar hetgeen wij vragen.

Zulke gebeden van ons offeren de Engelen zelf voor ons aan God op.

Zulke gebeden zullen zeker een antwoord van Hem ontvangen.

Zijn dit de kenmerken van mijn gebeden?