Alleluja!

Alleluja!

Lof zij u, Heilige God!
Gij overwinnaar over de zonden.
Lof zij u, Sterke God!
Gij overwinnaar van de hel.
Lof zij u, Onsterfelijke God!
Gij overwinnaar over de dood.

Aan alle bezoekers van deze site, wens ik van harte een Zalig Paasfeest!

Christus is verrezen! Alleluja!
Hij is waarlijk verrezen! Alleluja!