Hoe verplaatsen zich de Heilige Engelen?

Hoe verplaatsen zich de Heilige Engelen?

Wij mensen moeten een plaats in een vliegtuig reserveren, en daarvoor nog eerst naar het vliegveld reizen. En na een hele tijd komen we dan eindelijk op onze vakantiebestemming in een ver land aan. Maar als je nu in je luie stoel zit, je ogen sluit en alvast in voorvreugde je vakantieplek voorstelt in je geest, wat je daar allemaal zult gaan doen, dan  b e n  je in gedachten al op die plek aanwezig. Voor je geestelijk voorstellingsvermogen gaat dat in een moment.

Engelen hebben geen lichaam. Dus kunnen zij zich ook niet voortbewegen doordat ze zich lichamelijk van een plaats naar een andere begeven.

Maar zij “verplaatsen” zich, doordat  zij hun macht en invloed meer op de ene plaats uitoefenen dan op een andere. Waar dan ook een Engel zijn macht uitoefent, daar  i s  hij, zo zou men het kunnen zeggen.

Hoe zit het dan met die vleugels?

Een kunstenaar moet een Engel met vleugels afbeelden, zodat wij kunnen zien dat het een Engel voorstelt. Natuurlijk hebben Engelen geen vleugels omdat ze geen lichaam hebben.

Maar deze geven hun vleugelsnelle gehoorzaamheid weer, waarmee ze iedere opdracht van God uitvoeren! Geen discussie, geen tegenspraak, geen uitstel tot een andere tijd, meteen!

Zo zijn ze voortdurend actief en kunnen op meerdere plaatsen tegelijk werkzaam zijn. Maar altijd blijven ze tegelijkertijd in de zalige aanschouwing van God. In Hem zien ze hun opdracht, en voeren ze hun taak uit.

Contemplatief en actief tegelijk: iets wat wij van de Engelen kunnen leren!