Geen plaats in de herberg

Geen plaats in de herberg

Hoe zwaar waren de laatste dagen voor de geboorte van Jezus, voor Maria en Jozef. Hoeveel vernederingen heeft Jozef ondergaan, bij zijn pogingen om ergens onderdak te vinden. Afwijzing, minachting, het is hard om te verdragen. Goede Vader in de hemel, zie naar deze nood van Jozef en Maria, die zij destijds geleden hebben. Omwille van hun verdiensten, smeken wij u om hulp en bijstand […]

Lezen

“Bij God is niets onmogelijk!”

“Bij God is niets onmogelijk!”

Als St. Gabriel aan Maria vertelt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is, hoewel ze onvruchtbaar was, zegt hij: “Bij God is NIETS onmogelijk!” Dit is het woord van de Engel ook voor ons! Wij hebben toch ook wel eens hopeloze situaties in ons leven, of in die van ons dierbare mensen. Of we zien er ieder geval genoeg in onze wereld. […]

Lezen

Moeder en Kind

Moeder en Kind

Lieve stille Moeder van de Advent, Heel uw aandacht is gericht op het Kindje onder uw hart, Uw God en tegelijk uw kind. Met hoeveel liefde en tedere zorg spreekt u met Hem, Van hart tot hart. Hoe groot is uw verlangen naar zijn komst. Moeder, wees onze voorspreekster en bidt Voor de vele moeders, die een kindje dragen, Maar deze niet het leven willen […]

Lezen

Kerk in nood!

Kerk in nood!

0

Lezen

Gij Heilige Engelen van Europa!

Gij Heilige Engelen van Europa!

Gij Heilige Engelen van Europa, kom ons te hulp! Wees onze machtige voorsprekers bij onze Heer en God. Kom, reinig en heilig onze gedachten, dat ze in alles God zoeken. Kom, help ons bij ons werk, dat wij mee mogen helpen om Gods rijk op te bouwen. Kom, verkrijg ons christelijke politici, die zich voor de waarheid en het leven inzetten. Kom en bescherm onze […]

Lezen

De H. Aartsengelen

De H. Aartsengelen

De Aartsengelen zijn het achtste koor. Drie zijn er met hun naam bekend omdat ze in de Bijbel worden genoemd. Zij zullen in het zonnetje worden gezet tegen de tijd dat hun hoogfeest gevierd zal worden, eind september. Nu wil ik alleen een krachtig gebed tot St.Michael opschrijven, ge├»nspireerd door Arnold Guillet: Heilige Aartsengel Michael, Gij aanvoerder van de goede Engelen, zie, iedere dag wordt […]

Lezen

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing

Gij machtige Heerschappijen, die gij heerst over heel de weidse schepping in wijsheid en liefde. Verkrijg ons de genade van een wijd hart, dat in staat is iedereen te beminnen! Help ons om God naar de anderen te brengen, door een grote hartelijkheid. Leer ons, onszelf te beheersen en niet aan wankelmoedige stemmingen toe te geven en door de liefde alles te overwinnen. Amen.   […]

Lezen

Mijn hart is Gods troon!

Mijn hart is Gods troon!

Gij machtige Engelen, H. Tronen in de ring van aanbidding rond Gods troon, help ons u na te volgen. Leer ons, net als u, God te aanbidden in de hemel, in de gehele schepping en in iedere mens. Help ons God te verheerlijken, doordat wij rust in alle onrust brengen en vrede stichten! Help ons God zwijgend te dienen, rustig alle tegenslagen aan te nemen, […]

Lezen

Gebed voor wetenschappers

Gebed voor wetenschappers

Gij Heilige Cherubijnen, met volheid van kennis, wees onze machtige voorsprekers voor onze huidige wetenschappers. Bijzonder voor hen, die zonder eerbied voor Gods wetten, hun onderzoekingen verrichten en dan geleid worden door het gebroken licht van de gevallen engelen, die echter wel hun kennis hebben behouden. Maar zij stellen alles in dienst van de cultuur van de dood, de macht en de zelfverheerlijking. Verhinder hun […]

Lezen

Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Gij grote, machtige Cherubijnen! Gij dragers van Gods Woord! Verkrijg voor mij eerbied voor de Heilige Schrift, voor het Evangelie, en inspireer mij om ook hierover te getuigen, te spreken met anderen. Help mij dat mijn woorden altijd vol liefde zijn. Laat mij waakzaam zijn, zodat ik merk als er in gesprekken negatieve kritiek geuit wordt, en ik met uw hulp dit dan in positievere […]

Lezen