De eerste strijd

De eerste strijd

Iets nieuws doet zich voor: schepsel strijdt tegen schepsel. Het is niet de Heer God die Zelf de opstandige engelen in de diepte werpt. Hij laat de trouwe Engelen strijden tegen de ontrouwe engelen. De grote tegenstellingen beginnen: de tegenstander zet zich af tegen God. Voortaan zal het kwade altijd het goede aanvallen, de duivel zal de Engel aanvallen. Maar de boze kan niet overwinnen. […]

Lezen

De grote test

De grote test

God schiep eerst intelligente wezens, Hij heeft ze allemaal getest. Beginnend met de Engelen, stelt Hij nu ons op de proef. Maar de Engelen werden oorspronkelijk niet in de hemel geschapen, wij spreken met de woorden “een deel van de engelen werden uit de hemel geworpen”, maar deze woorden moeten niet letterlijk worden genomen. Niemand die werkelijk ooit de hemel bereikt, verliest de hemelse zaligheid. […]

Lezen

Vrije wil

Vrije wil

De Engelen hebben een vrije wil. Zij hadden een vrije wil toen zij geschapen werden en zij die nu in de hemel zijn hebben nog steeds een vrije wil. Natuurlijk is de enige keuze die zij nu in de zalige aanschouwing maken, de keuze om God lief te hebben. De Engelen, zo wordt ons verteld door de H. Mattheus, zien God.  Hoe kunnen we dit […]

Lezen

Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Hoe komt u aan kennis, Heilige Engel?

Wij moeten kennis verwerven door lichamelijke ervaring van de zintuiglijke wereld. De Engelen hebben deze beperking niet. Hoe, dan, weten de Engelen? Zij weten door hun eigen wezen. Onze zielen hebben mentale capaciteiten, maar niet van nature vervuld. Al onze kennis komt voort uit zintuiglijke ervaring. Als een mens nooit in staat zou zijn om te zien met lichamelijke ogen, of te horen met lichamelijke […]

Lezen

Voor alle eeuwigheid samen!

Voor alle eeuwigheid samen!

Pas in de hemel zal je vriendschap met de Engelen ten volle worden geopenbaard; daar zal je volledig zien hoeveel profijt je ervan hebt gehad en hoe je hebt bijgedragen aan de zending van de Engelen. Volmaakte vriendschap in een wederzijds samengaan in liefde, waarbij ieder het beste van zichzelf bijdraagt aan de ander. Alleen wanneer Engelen en mensen in de hemel verenigd zijn, zullen […]

Lezen

Wat is het verschil tussen u en mij?

Wat is het verschil tussen u en mij?

Engelen en mensen zijn van een andere aard. De Engel is een zuivere geest; zijn gehele natuur is onsterfelijk. De mens is samengesteld uit een onsterfelijke, geestelijke ziel en een sterfelijk, stoffelijk lichaam. We kunnen dus ook zeggen: de Engel is meer georiënteerd op God de Geest, terwijl de mens meer georiënteerd is op God de Zoon, het Woord, de Mensenzoon, Jezus Christus. De Engel […]

Lezen

Geen afgunst

Geen afgunst

Hoewel de Engelen zo verschillend zijn in functie en in de gaven die zij ontvangen, is er nooit enige afgunst onder de Engelen. De Engelen kennen en aanvaarden de hiërarchische structuur die God in hun koren heeft aangebracht. Ook onder de mensen is er een grote verscheidenheid aan talenten. Maar al deze talenten zijn door God gegeven ten dienste van het algemeen welzijn. Toen Hij […]

Lezen

Is elke Engel een unieke persoonlijkheid?

Is elke Engel een unieke persoonlijkheid?

Om de persoonlijkheid van de Engel beter te kunnen onderscheiden, moet men beginnen te vergelijken met de lagere schepping. Geen kristal is precies gelijk aan een ander. Geen boom komt precies overeen met een andere. Evenzo zijn geen twee dieren precies hetzelfde. Op de hele aarde zijn er geen twee personen die identiek gelijk zijn. Ieder mens is een persoonlijkheid op zichzelf, en hoe groter […]

Lezen

Zijn er veel Engelen in de hemel?

Zijn er veel Engelen in de hemel?

Zegt de Heilige Schrift ons iets over het aantal van de Engelen? Er is geen specifieke opsomming. De Bijbel zegt ons dat er legioenen zijn, en “legioen” in de Heilige Schrift betekent een ontelbaar aantal. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat de Engelen een menigte vormen. Paulus zegt dat er vele duizenden zijn. En in het laatste boek van de Bijbel, de Apocalyps, dat over […]

Lezen

Mijn Engel, hoe aanbidt u God?

Mijn Engel, hoe aanbidt u God?

In het Oude Testament komen vooral de Engelen voor als aanbidders van de Heer. Zij zijn met andere woorden de schare, het hemelse leger van de aanbidders van de Almachtige. Het is de engelenwereld die God aanbidden, die het hoofdthema is van de Psalmen. De Engelen, zo wordt ons verteld, omringen de Heer, zij vormen niets minder dan een hemels leger. Zij zijn het Goddelijk […]

Lezen