De Arme Zielen helpen hun weldoeners

De Arme Zielen helpen hun weldoeners

De heilige Birgitta getuigt, zoals paus Benedictus XIII zegt, dat zij de oproep uit de diepte van het vagevuur heeft gehoord: “Wie ons verlichting brengt in dit lijden zal beloond worden”. Een andere keer hoorde ze duidelijk een stem roepen: “O God, volgens uw almacht, vergeldt honderdvoudig aan hen die ons door hun voorspraak te hulp komen en ons tot de helderheid van uw Goddelijk […]

Lezen

Parochiekerk

Parochiekerk

De vrome priorin Klara Moes te Luxemburg (+ 1895) ontving vanaf haar vroegste jeugd openbaringen van de Heer. Zij getuigt dat de arme zielen van die lauwe christenen die zondags de H. Mis niet bijwonen, vaak tientallen jaren na hun dood voor de deur van de parochiekerk blijven vertoeven en hier hun vagevuur moeten uitboeten. Sommige zielen waren veroordeeld tot 50, 60, 70 of zelfs […]

Lezen

Wat helpt de Arme Zielen?

Wat helpt de Arme Zielen?

We zijn allemaal geroepen om het hele jaar door te bidden voor de overledenen, en niet alleen in november. Nadat deze zielen in het vagevuur in de hemel zijn, zullen ze voor ons blijven pleiten. Het ontwikkelen van deze gebedsgewoonten voor de heilige zielen in het vagevuur zal ons voortdurend herinneren aan alles wat ons te wachten staat in de wereld daarbuiten, en het zou […]

Lezen

Engelen en vagevuur

Engelen en vagevuur

We lezen in de geschriften van de zalige Emilia, toen ze priores was, dat een van haar religieuzen tijdens een zeer hete zomer, haar om toestemming vroeg om een glas water te drinken. – “Ben je vergeten, mijn Zuster, dat de Regel verbiedt om op dit uur te drinken?” – “Ik weet het, Eerwaarde Moeder, maar ik ben zo dorstig.” – Goed, mijn zuster. Zet […]

Lezen

Zr. Faustina en vagevuur

Zr. Faustina en vagevuur

In het dagboek van Zr. Faustina beschrijft ze hoe haar Engelbewaarder haar meeneemt naar het vagevuur: “In die tijd vroeg ik de Heer, voor wie ik nog meer moest bidden. Jezus zei dat Hij me de volgende avond zou laten weten voor wie ik moest bidden. De volgende avond zag ik mijn beschermengel die mij bevel gaf hem te volgen. In één ogenblik, bevond ik […]

Lezen

Gebed van boete voor de zielen in het vagevuur

Gebed van boete voor de zielen in het vagevuur

Almachtige, Eeuwige God! Omdat het Uw Wil is dat we zouden bidden voor de Arme Zielen, bied ik U, door Maria’s meest onbevlekte handen, alle Missen die vandaag worden opgedragen aan, voor Uw hoogste Eer en voor de verlossing van de zielen in het Vagevuur. Nederig smeek ik U, wis hun schuld door de overvloedig rijke verdiensten van Uw meest Geliefde Zoon en wees hen […]

Lezen

Spiritisme en hulp aan Arme Zielen

Spiritisme en hulp aan Arme Zielen

Men vroeg aan Maria Simma:Maria, wat is het verschil met wat u beleeft met de zielen van dezen die zijn heengegaan en de praktijk van het spiritisme?Maria: We worden niet verondersteld van zielen op te roepen. Ik probeer hen niet te lokken, wat bij het spiritisme wel gebeurt. Het onderscheid is heel duidelijk. Als ik de mensen zou mogen vragen om één ding van wat […]

Lezen

De man in de trein

De man in de trein

Maria Simma spreekt: Op een dag zat ik op de trein en in mijn compartiment zat er een man die niet stopte met kwaad te spreken over de Kerk, over de priesters en zelfs over God. Ik zei tot hem:“Luister, u hebt het recht niet om dit allemaal te zeggen, dit is slecht wat u doet.” Hij was kwaad op mij. Toen ik later in […]

Lezen

De waarde van de H. Mis

De waarde van de H. Mis

In de H. Mis is het Christus die zich voor ons opoffert. Het is het offer van Christus Zelf aan God, de mooiste opoffering. De priester vertegenwoordigt God, maar het is God Zelf die Zich opoffert voor ons. De kracht van de Heilige Mis voor de overledene is nog groter voor hen die een grote waarde aan de Heilige Mis hechtten tijdens hun leven. Als […]

Lezen

Het is de Moeder Gods die komt

Het is de Moeder Gods die komt

Maria Simma getuigt: Op een dag vroeg ik aan een arme ziel of ze kon op zoek gaan naar een ziel waar ik naar vroeg. De arme ziel vertelde mij: “Neen, het is de Moeder van Barmhartigheid die er ons over vertelt.” Ook komen de zielen uit de Hemel niet naar het Vagevuur, maar wel de Engelen: Sint Michaël…en de Engelbewaarder van elke ziel. De […]

Lezen