Voorspelling

Voorspelling

Maart is de maand toegewijd aan de H. Jozef. Omdat dit jaar ook nog eens een Jozefsjaar is, wil ik hem graag eens in het zonnetje zetten. “Aan het einde der tijden zal de glorie van St. Jozef stralend verschijnen. God zelf zal het gordijn opzij schuiven en de sluier scheuren die ons tot nu toe verhinderd heeft de wonderen van het heiligdom van de […]

Lezen

Rein hart

Rein hart

De Engelen begrijpen de mysteries van de genade veel beter dan wij. Hoe komt dat? Dat komt door hun zuiverheid van hart. Daardoor zijn zij vol van licht, en op grond van dit licht zien zij tot in het diepst van de wegen en werken van God en Zijn handelen met Zijn schepselen. Wij zijn dikwijls zo afgestompt door aardse dingen en aardse hartstochten, dat […]

Lezen

Hun bovennatuurlijke kennis

Hun bovennatuurlijke kennis

De Engelen hebben in het begin kennis ontvangen van de Menswording van het Goddelijke Woord. God openbaarde het aan hen toen Hij van hen verlangde de heilige Mensheid van Jezus Christus te aanbidden. Maar zij kenden niet alle omstandigheden die daarmee gepaard zouden gaan. Zij wisten niet dat Hij op aarde een leven van smart zou leiden en een dood van schaamte zou sterven. Deze […]

Lezen

Kennen de Engelen de geheimen van de harten?

Kennen de Engelen de geheimen van de harten?

Ze kunnen naar veel raden. Zelfs de duivels kunnen dit… De Engelen lezen niet alleen de uitdrukking van onze gezichten, maar aanschouwen ook het beeld dat op onze verbeelding is geschilderd. Bovendien openbaart God hun alles wat nodig is voor hun leiding en zorg voor onze zielen. Hoe voorzichtig moet ik zijn dat mijn ziel zuiver is van zonde, en zodanig dat mijn Beschermengel die […]

Lezen

Natuurlijke kennis

Natuurlijke kennis

De Engelen hebben een veel grondiger kennis van de geschapen dingen dan wij ooit kunnen bereiken. Zij hebben een krachtiger intellect en een aard die meer lijkt op de aard van God. Zij zien onmiddellijk en in één oogopslag wat wij slechts door lange studie en redenering te weten komen. Op een dag hopen wij, door Gods barmhartigheid, te genieten van een kennis als die […]

Lezen

Beproeving

Beproeving

Hij zegt tegen de oude Tobias dat zijn beproevingen en bekoringen, verre van een teken van Gods toorn te zijn, integendeel een teken van Zijn liefde waren. “Omdat gij God welgevallig zijt, was het nodig, dat u op de proef werd gesteld.” De moeilijkheden die hem overkwamen werden hem eenvoudig toegezonden omdat hij welgevallig was in de ogen van God. Wij moeten daarom niet wanhopen […]

Lezen

Gebed

Gebed

Hij beveelt het gebed aan als een middel om een schat te verkrijgen die veel groter is dan de schatten van goud, maar het moet gepaard gaan met (1) vasten of een ander soort van versterving, (2) aalmoezen geven, (3) tranen en een ernstig verlangen naar hetgeen wij vragen. Zulke gebeden van ons offeren de Engelen zelf voor ons aan God op. Zulke gebeden zullen […]

Lezen

Preek van een Engel

Preek van een Engel

In het Boek Tobias houdt de Aartsengel Rafaël voor de familie van Tobias een geweldige preek. Hij plaatst de plicht om God te eren voorop. “Zegen de God van de hemel, geef Hem eer in de ogen van allen die leven.” Hij wist dat als we God niet verheerlijken in al onze daden, ze waardeloos zijn in Gods ogen. De eer aan onszelf te geven […]

Lezen

Engelen en hun uitspraken

Engelen en hun uitspraken

Wij hebben in de Heilige Schrift vele uitspraken van de Heilige Engelen. Ze zijn opgeschreven tot heil van ons. Wat is het meest opvallende in de woorden die zij uitspreken? Zij trachten altijd de vrienden van God te bemoedigen. “Vrede zij met u, vrees niet”, zijn de woorden van de heilige Rafaël tot Tobias. “Vrees niet, Daniël,’ zijn de woorden van de heilige Gabriël tot […]

Lezen

Vreugde van de Engelen

Vreugde van de Engelen

Maar de Engelen hebben een bijzondere vreugde in alles wat Gods grotere glorie bevordert, in de heiligheid van de heiligen en de bekering van de zondaar. Zij weten dat de gewillige dienst van Zijn rationele schepselen in Zijn ogen mooier is dan al het andere. De terugkeer van de zoekgeraakte schapen naar de kudde schijnt hen bovenal met blijdschap te vervullen. “Er is vreugde voor […]

Lezen