Waarom is God een Kind geworden?

Waarom is God een Kind geworden?

Aan het einde van de Kersttijd wil ik toch nog even een vraag stellen:

Waarom is God een Kind geworden?

Heb je daar wel eens over nagedacht? Hij had het toch heel anders kunnen doen?
Hij had alle mogelijkheden, Hij is almachtig.
Waarom heeft Hij deze weg gekozen om tot ons te komen??

Er zijn vele verschillende antwoorden te vinden. Er zijn boeken over geschreven.
Ik wil een aantal suggesties doen, misschien vind je  zelf nog wel andere.

 • Jezus wilde echt, helemaal mens zijn, vanaf het allerkleinste begin!
  Om zo ALLE fasen van het menselijk leven, ook het ongeboren leven, te heiligen!
 • Jezus wilde niet dat iemand angst zou hebben voor God, de Almachtige.
  Daarom werd Hij een Kindje… wie is er bang voor een kind?
 • Jezus wilde zo zwak, en hulpeloos zijn, in  a l l e s  afhankelijk van de mensen,
  dat zelfs de  a r m  s t e  mens Hem ook nog iets kan  g e v e n!
 • Doordat Hij Zich zo geheel had overgegeven aan de mensen, wilde Hij
  ons leren om zo geheel overgegeven te zijn aan de Hemelse Vader;
  in alles geheel van Hem afhankelijk.
 • Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God: Hij is een Kind geworden,
  en laat ons daardoor zien, dat God een Vader is!
 • Als God Vader aan ons Zijn eengeboren Zoon schenkt,
  schenkt Hij alles wat Hij heeft! en daarmee Zichzelf!
  Wat een liefde wordt hier zichtbaar.
  Kerstmis: Feest van de schenkende liefde van de Vader!
 • Jezus wordt een mensenkind, zodat wij Gods kinderen kunnen worden!
 • Jezus wordt een kindje: zo’n babytje ontvangt normaal tederheid en liefde.
  DAT is het wat Jezus van ons verlangt: onze harten, onze liefde!
 • Jezus is een Kind geworden, om ons de reinste, liefste Moeder te kunnen geven!
 • Hij is geboren, om voor ons te kunnen sterven!
  En zo ons het eeuwig leven te kunnen geven.
0